Το πρόβλημα είναι γνωστό και το έχουμε βιώσει πολλές φορές και στην Ελλάδα. Όταν κλείνει μια αεροπορική εταιρεία, χιλιάδες ταξιδιώτες μένουν με το εισιτήριο στο χέρι και ελάχιστοι παίρνουν τα χρήματα τους πίσω.
Τώρα ένας συνασπισμός εκπροσώπων των Ευρωπαίων καταναλωτών, της βιομηχανίας οργανωμένων ταξιδιών, των διαδικτυακών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών παρόχων ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αποτελεσματική προστασία όλων των παραγόντων που επηρεάζονται από την πτώχευση μιας αεροπορικής εταιρείας. Κοντολογίς ζητούν την δημιουργία ενός υποχρεωτικού μηχανισμού προστασίας κατά της αφερεγγυότητας στον αεροπορικό τομέα.
Σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ECTAA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων) και η eu travel tech, μαζί με οργανώσεις που εκπροσωπούν Ευρωπαίους καταναλωτές και ασφαλιστικούς παρόχους, προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρωτοβουλία «βελτιωμένη προστασία των επιβατών και των δικαιωμάτων τους» την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να παρέχουν οικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους έναντι των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
Όπως συμβαίνει με άλλους παρόχους σε διάφορους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να φέρουν το βάρος της κάλυψης των κινδύνων που απορρέουν από τις δικές τους δραστηριότητες. Για τους συνυπογράφοντες, ούτε οι καταναλωτές ούτε οι φορολογούμενοι ή οι πάροχοι εγγυήσεων για τα ταξιδιωτικά πακέτα θα πρέπει να είναι υπόλογοι για την κακή διαχείριση των εταιρειών.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι ξαφνικές εξαφανίσεις αεροπορικών εταιρειών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και έχουν μάλιστα πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020, μεταξύ 2011 και 2019, 87 αεροπορικές εταιρείες πτώχευσαν, επηρεάζοντας 5,6 εκατομμύρια καταναλωτές. Η κρίση του COVID-19 έθεσε τα οικονομικά των αεροπορικών εταιρειών υπό πρόσθετη πίεση. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, στην τρέχουσα αβέβαιη εποχή στην Ευρώπη, οι αναλυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για πτωχεύσεις αεροπορικών εταιρειών ή για σοβαρά ζητήματα ρευστότητας.
Οι συνυπογράφοντες τονίζουν ότι η αποτελεσματική προστασία όλων των παραγόντων που επηρεάζονται από την πτώχευση μιας αεροπορικής εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού μηχανισμού προστασίας κατά της αφερεγγυότητας στον αεροπορικό τομέα. Άλλα μέτρα που εξετάζονται, όπως η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν ταξιδιωτική ασφάλιση ή ο ορισμός ειδικών εθνικών αρχών για να ασχολούνται με τους επαναπατρισμούς, προκειμένου να αποκαθίστανται οι διαταραχές και oι οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από την αφερεγγυότητα αεροπορικών εταιρειών, δεν θα ήταν δίκαια ούτε για τους καταναλωτές ούτε για τα κράτη μέλη και τους φορολογούμενους αντίστοιχα.
Οι υπογράφοντες την επιστολή είναι οι: AGE Platform Europe, BEUC (η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών), το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECCNET), το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας (EDF), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών (EPF), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Διοργανωτών Οργανωμένων Ταξιδιών ( ECTAA), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ταμείων Εγγυήσεων για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό (EGFATT), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Τουρισμού (ETOA) και η eu travel tech.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments