Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και με του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau) στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία», με κύριο σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση μεταξύ της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας και την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελεί το πρώτο και μόνο ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας. Παρέχει είκοσι (20) μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος, της βιώσιμης γεωργίας, της ενέργειας, της πληροφορικής, του σχεδιασμού προϊόντων, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομικής επιστήμης.
Το Thessaloniki Convention Bureau είναι φορέας που στόχο έχει την προβολή της πόλης ως συνεδριακού προορισμού και συνακόλουθα, τη δυναμική αναβάθμιση της στο διεθνή τουριστικό χάρτη.
Το Σύμφωνο συνυπέγραψαν, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Thessaloniki Convention Bureau, Δέσποινα Αμαραντίδου και ο Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Ομότιμος καθηγητής, κος Γεώργιος Στάμου.
Οι βασικοί άξονες συνεργασίας που συμφωνήθηκαν είναι:
1) Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου και στελεχών της εταιρείας Thessaloniki Convention Bureau.
2) Δυνατότητα εκπόνησης Συμβουλευτικών Εργασιών (Consulting Projects) των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην εταιρεία Thessaloniki Convention Bureau.
3) Η προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού για τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων που θα προάγουν τη δημιουργία νέας γνώσης σε συνδυασμό με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και θα αναδείξουν το ακαδημαϊκό δυναμικό της πόλης.
4) Συμμετοχή του Thessaloniki Convention Bureau μέσω του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων της σε ειδικές εκδηλώσεις του γραφείου καριέρας του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments