Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (FEG) σε συνεργασία με την Clio Muse Tours διοργανώνει 30 εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια για ξεναγήσεις Dark Tourism (Σκοτεινού τουρισμού). Με την υποστήριξη του έργου RePAST που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου, απευθύνονται σε πιστοποιημένους ξεναγούς σε Κύπρο, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, Ιρλανδία και Ισπανία.
Το RePAST στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν σήμερα το ταραγμένο παρελθόν τους και πως αυτό επιδρά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίσης, μελετά συγκριτικά αυτές τις οκτώ περιπτώσεις χωρών των οποίων το ταραγμένο παρελθόν εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σήμερα.
Ως συνεργάτης του RePAST, η Clio Muse Tours δημιούργησε οκτώ ψηφιακές περιηγήσεις, μία για κάθε χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Αυτές οι περιηγήσεις βασίζονται στην έρευνα και αξιολόγηση πολλών γραπτών και προφορικών πηγών από βιβλιοθήκες και αρχεία πανεπιστημίων, καθώς και κυβερνητικές εκθέσεις και νομικά έγγραφα.
Ως μέρος της δια βίου εκπαίδευσης της FEG, οι περιηγήσεις του Clio Muse, μαζί με τα κύρια αποτελέσματα του RePAST και άλλο εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών σεμιναρίων για να εισαγάγουν τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τουρισμού στην εθιμοτυπία των περιοχών του σκοτεινού τουρισμού.
Με την αύξηση της δημοτικότητας του σκοτεινού τουρισμού, αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω κατάρτηση εξειδικευμένων ξεναγών που λειτουργούν σε αυτές τις χώρες που θα τους βοηθήσουν να επισημάνουν αόρατες πτυχές της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
 

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments