Με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το Υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να ρυθμίσει τα του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού, αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως αρχηγού εκδρομών.
Να βάλει μια τάξη σε ένα επάγγελμα ιδιαίτερα παρεξηγημένο, καθώς πολλές φορές συγχέεται με αυτό του ξεναγού, με πολλούς να το εξασκούν περιστασιακά (κυρίως δασκάλους και καθηγητές) που εκμεταλλεύονται τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού, για να ενισχύσουν τα έσοδα τους, ενίοτε χωρίς να τα δηλώνουν.
Το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα ορίζει όρους και προϋποθέσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος, προδιαγραφές και καθήκοντα αυτών που το εξασκούν.

Αναλυτικά, με το συγκεκριμένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το Υπουργείο Τουρισμού:

-Ρυθμίζει το πεδίο άσκησης του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού ώστε να αποτελέσει παρελθόν -η μέχρι τώρα- άσκηση ενός επαγγέλματος χωρίς πρόβλεψη των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεών του.
-Λύνει οριστικά την επί σειρά ετών πρακτική της τουριστικής αγοράς να διαθέτει προς τους πελάτες – τουρίστες υπηρεσίες τουριστικού συνοδού, χωρίς να υπάρχει νομοθετικά επαγγελματική εξειδίκευση, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να παρέχονται υπηρεσίες χωρίς να καθορίζονται από πριν η ποιότητα και οι προδιαγραφές.
-Ορίζει την περιγραφή του έργου και των καθηκόντων του τουριστικού συνοδού ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στην τουριστική αγορά μεταξύ του έργου αυτού και του έργου του ξεναγού.
-Προβλέπει τη διαδικασία χορήγησης «άδειας» (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων) από το Υπουργείο Τουρισμού για τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης προσώπων που επί μακρόν ασκούν το επάγγελμα και διαθέτουν επαγγελματική πείρα στο εν λόγω πεδίο.
-Τέλος, θεσπίζει κυρώσεις, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα παρανόμως, όσο και για τα τουριστικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες τουριστικού συνοδού με πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments