Τροχοπέδη στη λειτουργία των τουριστικών γραφείων, των τουριστικών λεωφορείων, των mini van και λοιπών δραστηριοτήτων στο χώρο του ελληνικού οργανωμένου τουρισμού συνεχίζει να αποτελεί το ανεπίλυτο πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων των Υπουργείων, το οποίο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οδηγεί σε προβλήματα άνευ λόγου για τον κλάδο.
Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Ενώσεων Τουριστικών Γραφείων (FedHATTA).

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε πολλές περιπτώσεις θέσπισης νόμων στον οργανωμένο τουρισμό, σε περισσότερες από όσες θα απαιτούνταν πραγματικά η σύμπραξη και άλλων Υπουργείων πέραν του Υπ. Τουρισμού, διαφορετικά υπουργεία νομοθετούν για έναν ενιαίο κλάδο, ο οποίος είναι αμιγώς τουριστικός και προϋποθέτει την κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης της δραστηριότητάς του.
Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται νομικά πλαίσια που οδηγούν σε ένα χαώδες και προβληματικό σύστημα, μέσα στο οποίο τα τουριστικά γραφεία καλούνται να λειτουργήσουν χωρίς να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του κλάδου, η οποία, όπως επανειλημμένα έχει ζητήσει η Ομοσπονδία FedHATTA, θα πρέπει να προέρχεται από το Υπουργείο Τουρισμού, με εξαίρεση ασφαλώς ορισμένα ζητήματα που άπτονται των αντικειμενικών αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η πολύ καλή συνεργασία που έχει η Ομοσπονδία FedHATTA με τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία συνιστά απόδειξη της καλής λειτουργίας των συναρμοδιοτήτων όταν υπάρχει η αντίστοιχη θέληση από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτείας.
Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να επιλυθούν τα ζητήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον τομέα αυτόν. Εννοείται ότι αυτό θα συνεχίσει να νομοθετεί αποκλειστικά όσον αφορά, για παράδειγμα, τις άδειες κυκλοφορίας και τους τεχνικούς ελέγχους των κάθε είδους οχημάτων των τουριστικών γραφείων. Δεν θα πρέπει όμως να εξακολουθήσει να μπορεί να παρεμβαίνει καταλυτικά σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο τους, δημιουργώντας προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν έναν ολόκληρο κλάδο, χωρίς αντικειμενικό λόγο, σε βάθος χρόνου.
Εφόσον οι επιχειρήσεις ενός κλάδου αδειοδοτούνται ή λαμβάνουν βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους από ένα συγκεκριμένο Υπουργείο, είναι απαραίτητο το ίδιο Υπουργείο να μπορεί να αποφασίζει και να νομοθετεί αυτόνομα για κάθε έκφανση του έργου τους και για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία αυτές το εκτελούν, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός και συνολική εποπτεία.
Το Υπουργείο Τουρισμού είναι η ανώτατη αρχή για τα τουριστικά γραφεία, αυτή που κάποτε τα αδειοδοτούσε και σήμερα εγκρίνει, με σχετική Βεβαίωση, τη νόμιμη λειτουργία τους και ελέγχει τη νομιμότητά τους καθόλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους. Επομένως, είναι εύλογο να μπορεί να αποφασίζει, κατ’ αποκλειστικότητα, για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο τους, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων Υπουργείων, τα οποία, λόγω κάποιας σχετικής συναρμοδιότητας, παρεμβαίνουν καταλυτικά και θέτουν προσκόμματα στις αποφάσεις και στον σχεδιασμό του.
Η FedHATTA υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη να υπάρξει πιο ορθολογική κατανομή των Πολιτειακών αρμοδιοτήτων στον οργανωμένο τουρισμό, με έμφαση στο Υπουργείο Τουρισμού, καθώς και άμεση συνεννόηση του Υπουργείου με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνονται μεστές παρεμβάσεις με γνώμονα το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.
Άλλωστε, η Ομοσπονδία διεξάγει εδώ και καιρό συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία για το ζήτημα των συναρμοδιοτήτων και έχει αναπτύξει διεξοδικά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της για το θέμα, ώστε να γίνει κατανοητό».
Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης (φώτο), υπογραμμίζει: «Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων, που διακινεί ολόκληρο τον τουρισμό της Ελλάδας από και προς όλα τα σημεία της γης με εξαιρετικά σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ, δικαιούται και στη χώρα μας να αναπτύξει κάποτε όλες τις δυνατότητές του στο μέγιστο και να μπορεί να εκτελεί το έργο του χωρίς εμπόδια και χωρίς να ανησυχεί ότι κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να το σφετεριστούν άλλοι. Είναι αυτό ακριβώς που το τέρας των συναρμοδιοτήτων εμποδίζει μέχρι τώρα, σε κάθε ευκαιρία, να συμβεί.
Είναι απαραίτητο να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε κίνηση η διαδικασία που θα οδηγήσει στο διαχωρισμό των σχετικών αρμοδιοτήτων ανάλογα με τον πραγματικό τομέα ευθύνης του κάθε Υπουργείου. Μόνο με αυτό τον τρόπο ο κλάδος των τουριστικών γραφείων θα μπορέσει να αγγίξει τις πραγματικές δυνατότητές του και να προσφέρει στο ταξιδιωτικό κοινό το καλύτερο που μπορεί στον τομέα του, αντί να τρέχει διαρκώς πίσω από εμπόδια και κάθε είδους αδικαιολόγητους περιορισμούς».

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments