Οι αεροπορικές εταιρίες σε όλη την Ευρώπη ετοιμάζονται για έναν πολύ σκληρό χειμώνα και το σύνολο των εθνικών αεροπορικών ενώσεων (BAR) καλούν τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν μια διεθνή, ψηφιακή λύση για την υποστήριξη της ελεγχόμενης κατάργησης των περιορισμών ταξιδιού.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση τους: «Οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πανδημία, μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω συντονισμένης προσπάθειας πέρα από τα σύνορα μιας χώρας.
Η διεθνής πολιτική βούληση είναι επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, υψηλής απόδοσης πλατφόρμας δεδομένων επιβατών που επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων και αναλυτικά στοιχεία και μια ποιο συνετή επιβατική εμπειρία.
Τα ασφαλή αξιόπιστα και αποτελεσματικά ψηφιακά σύνορα αποτελούν κρίσιμο μέτρο για το άνοιγμα των διεθνών ταξιδιών και την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι εκπρόσωποι εθνικών ενώσεων εκπροσώπων αεροπορικών εταιρειών (Διοικητικά Συμβούλια Αεροπορικών Αντιπροσώπων, BAR) προτρέπουν τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διεθνούς λύσης ψηφιακών συνόρων για τους ταξιδιώτες. Η επιτακτική έκκλησή τους απευθύνεται στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τρέχουσα γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Η πανδημία Covid-19 έχει δείξει ότι μια τέτοια διακριτική, ψηφιακή λύση απαιτείται ως ένα αποτελεσματικό και μη γραφειοκρατικό εργαλείο που συμβάλλει στη δημόσια υγεία, όπως τονίζεται από το BAR. Διευκολύνοντας την ταχεία ανίχνευση πιθανών αλυσίδων λοίμωξης, μπορεί να υποστηρίξει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη λήψη κατάλληλων και άμεσων μέτρων.
Μία εναρμονισμένη, ηλεκτρονική λύση είναι σημαντικά ανώτερη από τις τρέχουσες, κυρίως χειροκίνητες, διαδικασίες σε μεμονωμένες χώρες. Οι πρώτες πολλά υποσχόμενες λύσεις είναι ήδη σε ισχύ, για παράδειγμα, στην Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται τώρα επειγόντως είναι μία συντονισμένη πολιτική προσπάθεια για την διασφάλιση μιας υψηλής απόδοσης ψηφιακής πλατφόρμας που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και επιτυγχάνει μια πιο συνετή εμπειρία επιβατών.
“Για όλους μας, η παγκόσμια πανδημία Covid-19 θέτει μείζονες προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ κρατών. Δυστυχώς, οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος εκτεταμένες μη αυτόματες και δυσκίνητες διαδικασίες. Εδώ πρέπει να ακολουθήσει μια συντονισμένη προσέγγιση από τη διεθνή κοινότητα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση” εξηγεί ο Αλέξανδρος Αβερκιάδης – Πρόεδρος του BAR Ελλάδας. “Μία τυποποιημένη, ψηφιακή λύση είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική και προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη από τις τοπικές εθνικές διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι εκπρόσωποι των BAR που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματέων από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο – ζητούν μία εναρμονισμένη προσέγγιση και σε άλλους τομείς. Έτσι εκτός από την επείγουσα αναγκαία ψηφιακή λύση, εκστρατεύουν από κοινού για:

Την κοινή εκτίμηση των επιπτώσεων στα ταξίδια της Covid-19 κατάστασης εντός της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο από τα αντίστοιχα υπουργεία των κρατών και των υπευθύνων θεσμικών οργάνων, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και συντονισμένη δράση σε αυτή τη βάση.
Συντονισμένη εφαρμογή του πρωτοκόλλου Ασφάλειας Υγείας της Αεροπλοΐας “Οδηγίες απογείωσης” που αναπτύχθηκε από τους ICAO, EASA ECDC.
Σαφείς και ξεκάθαρες πληροφορίες για τους επιβάτες σχετικά με πιθανά μέτρα, πάντα σε συνεννόηση με τον ταξιδιωτικό κλάδο.
“Η ανοικοδόμηση της εναέριας κυκλοφορίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τη διεθνή κυκλοφορία εμπορευμάτων, στην επίσκεψη οικογένειας και συγγενών, στα ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους και διακοπές – οι αεροπορικές μεταφορές συνδέουν ανθρώπους και χώρες και ωφελούν την κοινωνία συνολικά.
Επομένως καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ να πιέσουν για την καθιέρωση μιας διεθνούς ψηφιακής λύσης για την άρση των περιορισμών στα σύνορα προς όφελος των ανθρώπων και των επιχειρήσεων τους. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Ασφάλειας Υγείας της Αεροπορίας για την απογείωση, προκειμένου να εξαλειφθούν τα επί του παρόντος μη συντονισμένα μεμονωμένα μέτρα και διάφοροι ταξιδιωτικοί περιορισμοί.»

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments