Τα ξενοδοχείο στην Ελλάδα αναβαθμίζονται ωστόσο ο αριθμός τους παραμένει περίπου ο ίδιος σε σχέση με το 2015. Αυτό διαπιστώνει η ετήσια μελέτη του ΙΤΕΠ που αποτελεί όργανο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Περισσότερα...
Τη νέα εποχή στο χώρο του τουρισμού, καθώς και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες ξενοδόχοι το 2017, ανέδειξε η 6η Γενική Συνέλευση των μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που Περισσότερα...