Ολοκληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα για τη προβολή των προορισμών Νυμφαίου (Δυτική Μακεδονία) και Πάρκου Πέλιστερ (Bitola, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) υλοποιεί ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Περισσότερα...