Σε μια χώρα που ισχυρίζεται πως ο τουρισμός είναι η βαριά και εσχάτως η μόνη της βιομηχανία, η ύπαρξη ισχυρής τουριστικής αστυνομίας είναι απολύτως απαραίτητη. Για πιο λόγο; Όχι για να δίνει πληροφορίες στους Περισσότερα...