Σύμφωνα με κοινή εγκύκλιο των υπουργών Υποδομών – Μεταφορών και Τουρισμού, ορίζεται ρητώς ότι η διοργάνωση σχολικών εκδρομών “πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα Περισσότερα...
Το Spring Break είναι ένα φαινόμενο διακοπών το οποίο ξεκίνησε στις  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη δεκαετία το 1930, ενώ σήμερα έχει εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες κυρίως του δυτικού κόσμου. Το Spring Break Περισσότερα...