Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινού Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Δεκεμβρίου στην Καλαμπάκα. Κεντρικό στόχο έχει την ανάδειξη των πολιτικών της εθνικής τουριστικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του Περισσότερα...