Τόπος: Αθήνα Σε εξέλιξή βρίσκονται οι εργασίες στο πρώην πλέον Athens Hilton. Το κτιριακό συγκρότημα ανακαινίζεται ριζικά και όταν οι εργασίες ολοκληρωθούν προς το τέλος του 2024, θα φιλοξενεί το πεντάστερο Περισσότερα...
Το κτιριακό συγκρότημα που σήμερα φιλοξενεί το ξενοδοχείο Hilton Athens ανακατασκευάζεται πλήρως για να δημιουργηθεί ένας πολυδιάστατος προορισμός με νέες χρήσεις, από την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Περισσότερα...