Το Επιμελητήριο Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου “CEnTOUR – Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό” διεξάγει έρευνα για να κατανοήσει τι πραγματικά γνωρίζουν οι τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την κυκλική Περισσότερα...