Καθώς η μάσκα αποτελεί ένα βασικό όπλο για την παρεμπόδιση εξάπλωσης του αόρατου εχθρού, γίνονται προσπάθειες σε όλο τον κόσμο για την προώθηση της χρήσης της. Στον αγώνα συμμετέχει και η αεροπορική εταιρεία Περισσότερα...