Το τουριστικό γραφείο Ambotis Tours, ιδρύθηκε το 1993 στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται κυρίως με τον εισερχόμενο τουρισμό, φέρνοντας στην Ελλάδα τουρίστες, αρχικά από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα τελευταία Περισσότερα...