Μπορεί οι αεροπορικές μεταφορές να διανύουν την καλύτερη τους εποχή και οι αερομεταφορές να κυριαρχούν διεθνώς με εξαιρετικές προβλέψεις για το μέλλον, ωστόσο οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν ή συγχωνεύονται . Και Περισσότερα...