Η Μαρίνα Φλοίσβου, προχώρησε στη δημοσίευση της 4ης ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία παρουσιάζεται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG).
H Μαρίνα Φλοίσβου έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως προτεραιότητα στην ατζέντα της στρατηγικής της, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους επισκέπτες, τους συνεργάτες, τους μετόχους και τους προμηθευτές της και γενικότερα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ειδικότερα, στην Έκθεση παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα αναφορικά με την:
• αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
• διαχείριση των αποβλήτων και τη συμβολή στην κυκλική οικονομία,
• παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και την ορθή διαχείριση του νερού,
• προστασία της βιοποικιλότητας,
• διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος,
• φροντίδα για το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες και τους επισκέπτες της μαρίνας.
Η Έκθεση, συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards, καθώς και του προτύπου υπευθυνότητας ΑΑ1000AP (2018), ενώ παράλληλα έλαβε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E. Σταύρος Κατσικάδης, σε σχετική δήλωση επισημαίνει:
« Η Μαρίνα Φλοίσβου κρατά σταθερές τις κύριες πολιτικές της για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ποιοτική διαχείριση προσαρμόζοντας με ευελιξία τους στόχους της στις συνθήκες των καιρών. Οι ενεργειακές απαιτήσεις, οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, η οικονομία, η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και οι ανάγκες εκπαίδευσης είναι ορισμένοι βασικοί παράμετροι που αξιολογούνται σε ετήσια τουλάχιστον βάση, ώστε να καθορίζονται η στρατηγική και το πρόγραμμα δράσεων της μαρίνας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την προσήλωση στην πορεία της αειφόρου ανάπτυξης.»

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments