Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, που μεταξύ άλλων στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων φιλοξενίας, προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες φορέων για διάφορους λόγους.
Η τελευταία μας έρχεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό των εξαρτώμενων μελών οικογενειών των δικαιούχων Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού.

Η σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας αναφέρει:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σε συνεργασία με τον επίτιμο πρόεδρο της ΣΕΤΚΕ Στέλιο Πολυκράτη και με τον πρώην Γεν. Γραμματέα της ΣΕΤΚΕ Ψαρογιάννη Αστέριο ανέδειξε το θέμα της κατάφωρης αδικίας που έγινε με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του 2022 κατά των οικογενειών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’3652/12-07-2022 αποφασίζεται η κατάρτιση προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού «Τουρισμός για Όλους» για τα έτη 2022 – 2025. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 “Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις και για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών, όπως ίσχυε στο περσινό πρόγραμμα ̈ ( π.χ. Στο περσινό πρόγραμμα τετραμελής οικογένεια για 3 διανυκτερεύσεις χρηματοδοτείτε με 480€ δλδ με 160€ /ημέρα που σημαίνει 40€ το άτομο. Με το σημερινό πρόγραμμα ο δικαιούχος λαμβάνει voucher 150 € για όλη την οικογένεια για 3 διανυκτερεύσεις δλδ 50€ / ημέρα δια 4 άτομα ίσων 12,50€ /άτομο από 40€ που ήταν που πέρυσι ). Όπως το παρουσίασε η κ. Υφυπουργός όταν ανάφερε ότι φέτος η επιδότηση είναι 150 € αντί 120 € που ήταν πέρυσι όλοι πίστεψαν ότι το φετινό πρόγραμμα είναι πιο καλό από το περσινό. Δυστυχώς δεν είναι έτσι!
Τονίζουμε, πως για πρώτη φορά δηλώνεται ρητά ο αποκλεισμός των εξαρτώμενων μελών των δικαιούχων προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, στη σχετική ελληνική νομοθεσία των ευρύτερων προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, ενώ οι μονογονεϊκές οικογένειες, εντάσσονται στον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων που αφορούν το ατομικό εισόδημα και όχι στον πίνακα του οικογενειακού εισοδήματος.
Παρακαλούμε άμεσα το Υπουργείο Τουρισμού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην αποκλειστούν περαιτέρω οι οικογένειες και τα εξαρτώμενα από αυτές μέλη».

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments