Η παρουσίαση 12 εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμες στον τουριστικό τομέα και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από τις πολύ απλές ψηφιακές οθόνες έως τα προηγμένα ρομπότ και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). https://insete.gr/wp-content/uploads/2023/02/23_02-Tourism_Technology.pdf?fbclid=IwAR1GohIp_Tlo5rvXLxuOil9154AMsUbFPFXLf74znQBr2UaSzYlgb22cnnM
Ειδικότερα, στη μελέτη περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφορες από τις πολυάριθμες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, αναλύονται οι εργασίες για τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους για την επιχείρηση, τους τουρίστες και τους εργαζομένους.
Η επιλογή των 12 ψηφιακών λύσεων βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρμογής των ψηφιακών λύσεων από ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια ή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Παράλληλα, ελήφθη υπόψη ο βαθμός στον οποίο οι λύσεις χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα από επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας, καθώς και ο τομέας εφαρμογής τους (διαδικασίες άμεσης εξυπηρέτησης ή και υποστήριξης). Επίσης, γίνεται αναφορά στα πρακτικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων.
Οι 12 εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: ψηφιακές οθόνες, σταντ, εφαρμογές για κινητές συσκευές, έξυπνες συσκευές, έξυπνοι αυτοματισμοί, ρομπότ συνομιλίας, βιομετρική τεχνολογία, εικονικοί βοηθοί με φωνητικό χειρισμό, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, drone, ρομπότ και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).
Τέλος, η μελέτη περιλαμβάνει λίστα διεθνών εκθέσεων στις οποίες παρουσιάζονται ψηφιακές τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις.

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments