Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και εκπροσώπων της Επιτροπής Συντονισμού των τουριστικών γραφείων για την έξοδο από την κρίση του Covid-19, με τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου να συζητηθούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό συνολικά και τους επαγγελματίες του ειδικότερα, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19 και του τρόπου με τον οποίο αυτή έχει επηρεάσει ολόκληρο τον τουριστικό τομέα. Στη συζήτηση συμμετείχαν, από την πλευρά της FedHATTAο Πρόεδρος Λύσανδρος Τσιλίδης, και από την πλευρά του ΗΑΤΤΑ ο Πρόεδρος Νικόλαος Κελαϊδίτης, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Μάρκος Σπυρομήλιοςκαι Μάριος Καμμένος (ο οποίος είναι και Ταμίας της ECTAA, του πανευρωπαϊκού οργάνου των τουριστικών γραφείων και των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών) και ο Γενικός Γραμματέας Αριστείδης Τσαλδάρης.
Έγινε μία προσπάθεια να ενημερωθεί ο Υπουργός με τρόπο άμεσο για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία στον κλάδο, από τους πλέον αρμόδιους ανθρώπους της αγοράς, καθώς οι κ.κ. Σπυρομήλιος και Τσαλδάρης έχουν τουριστικά γραφεία που μετρούν αρκετές δεκαετίες ζωής, των οποίων ο τομέας είναι σχεδόν αποκλειστικά ο τουρισμός πολυτελείας και τα επαγγελματικά ταξίδια κινήτρων. Ενώ τα συγκεκριμένα γραφεία είναι υγιείς, κερδοφόρες επιχειρήσεις, εν τούτοις έχουν και αυτά (όπως και όλα τα άλλα) πληγεί σημαντικά από την πλήρη στάση του τουρισμού και από το γεγονός ότι αυτός, κατά τα φαινόμενα, θα αργήσει πολύ να επανέλθει σε μία -έστω και στα αρχικά στάδια-κανονικότητα, με συνέπεια να χρειάζονται και αυτά στήριξη για να μπορέσουν να φτάσουν στο 2021, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει ο τουρισμός σιγά σιγά να λειτουργεί και πάλι. Οι συνομιλητές συμφώνησαν γενικά ότι από τον τουρισμό του 2020 δεν είναι εφικτό να διασωθούν πολλά πράγματα, ενώ πολλές σημαντικές κρατήσεις που δεν μπόρεσαν να μετατεθούν για το φθινόπωρο αυτής της χρονιάς θα μεταφερθούν κατ’ ευθείαν στο 2022, δεδομένου ότι οι κρατήσεις για το 2021 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Έτσι υπάρχει ένα σημαντικό κενό μπροστά, που είναι ανάγκη να γίνει προσπάθεια να καλυφθεί, όσο αυτό είναι εφικτό, τόσο με μία συντονισμένη διαφημιστική καμπάνια για τη χώρα μας, από τον σχεδιασμό της οποίας όμως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένας φορέας του τουρισμού, όσο και -ως έναν βαθμό-με τον εσωτερικό τουρισμό και τον κοινωνικό τουρισμό. Ο τελευταίος θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, και ειδικά στα τουριστικά γραφεία, που θα συνθέσουν τη μεταφορά, τη διαμονή και τυχόν άλλες παροχές για τους ταξιδιώτες, και να μην γίνεται διάσπαση πακέτου με ξεχωριστά voucher για μεταφορά και διαμονή, μεταφέροντας εσφαλμένα τη σχετική φροντίδα στον ίδιο τον ταξιδιώτη. Επίσης, ο κοινωνικός τουρισμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλες τις μορφές τουρισμού, και στην κρουαζιέρα, για παράδειγμα, η οποία συχνά είναι οικονομικότερη εμπειρία από τη διαμονή σε ένα καλό ξενοδοχείο με όλες τις ευκολίες.
Ήδη η Κύπρος συζητά να προωθήσει δικαιούχους της του κοινωνικού τουρισμού και στην Ελλάδα, κάτι που συνιστά ένα θετικό μήνυμα.
Συζητήθηκε επίσης η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο όλο πρόβλημα του Covid-19, η οποία, μετά την αρχική ενθαρρυντική δήλωσή της ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικότερους τομείς που πλήττονται από τον Covid-19 και θα πρέπει να τύχει στήριξης, τηρεί γενικά στάση αναμονής, αφήνοντας κάθε σχετική πρωτοβουλία στα κράτη μέλη.
Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του voucher, αντί για την άμεση επιστροφή χρημάτων, για τα ταξίδια που ακυρώνονται λόγω της πρωτοφανούς αυτής συγκυρίας, όμως ακόμη και αυτή η λύση μπορεί να εξελιχθεί άσχημα αν ο κάθε ενδιαφερόμενος την ερμηνεύσει και την εφαρμόσει κατά το δοκούν, χωρίς έναν κεντρικό συντονισμό (όπως π.χ. οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες πλησιάζουν απευθείας τον πελάτη για να του προσφέρουν voucher, ενώ τα χρήματα έχουν καταβληθεί από το τουριστικό γραφείο, που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην έχει εξοφληθεί ακόμη από τον πελάτη). Κεντρικός πανευρωπαϊκός συντονισμός είναι ανάγκη να υπάρξει και για τα στάδια αποσυμπίεσης της κατάστασης, για τον χρόνο του ανοίγματος των συνόρων, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται τα ταξίδια στη συνέχεια και για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τις ίδιες τις χώρες υποδοχής και τους κατοίκους τους.
Οι συνομιλητές τόνισαν και πάλι στον Υπουργό την τεράστια ανάγκη για πραγματική χρηματοδοτική στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, χωρίς τραπεζικά κριτήρια και διακρίσεις που ακυρώνουν την συγκεκριμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουν όλες την απαιτούμενη ρευστότητα που θα τους επιτρέψει να είναι παρούσες την επόμενη ημέρα και να μην καταρρεύσουν πριν φθάσουν εκεί. Προτάθηκε να είναι ο απόδημος ελληνισμός μία από τις ομάδες που θα επωφεληθούν από ειδικά προγράμματα αυτή την τουριστική περίοδο, ώστε να επισκεφθούν με ευνοϊκούς όρους τη γενέθλια χώρα τους, στηρίζοντας έτσι και την οικονομία της.
Τέθηκε για μία ακόμη φορά η επιτακτική ανάγκη εγγύησης των voucher που δίνονται αντί επιστροφής χρημάτων (τόσο εκείνων των τουριστικών γραφείων όσο και εκείνων που εκδίδονται από άλλες τουριστικές επιχειρήσεις) για τυχόν αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων που τα εκδίδουν μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει αυτά να εκτελεστούν ή να αποζημιωθούν. Μέχρι τη δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυήσεων στη χώρα μας, το οποίο δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί και να καλύψει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις άμεσα, είναι ανάγκη να υπάρξει κρατική εγγύηση για τα συγκεκριμένα voucher που προβλέπονται στην Π.Ν.Π. της 13.04.2020. Σε διαφορετική περίπτωση, οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν είναι σημαντικοί.
Ο Υπουργός συμφώνησε στην ανάγκη δημιουργίας με γρήγορες διαδικασίες ενός συνεγγυητικού ταμείου, το οποίο θα αναλάβει την κάλυψη αυτών των κινδύνων, έτσι ώστε να μην υπάρξει ξανά το παρατηρούμενο σήμερα κενό. Ο κλάδος ζητά να έχει οπωσδήποτε συμμετοχή στο ταμείο αυτό, το οποίο θα αφορά και θα καλύπτει τα τουριστικά γραφεία, αν τελικά το ταμείο δεν δημιουργηθεί από αυτόν. Επίσης, τέθηκε η ανάγκη να προστατευθούν από την Πολιτεία οι θέσεις εργασίας στα τουριστικά γραφεία, οι οποίες οι επιχειρηματίες δεν επιθυμούν, αλλά και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο, να χαθούν. Ζητήθηκε επιδότηση της εργασίας, αντί για επιδότηση της ανεργίας, για όσο χρόνο κρατήσει το πρόβλημα, και μορφές εργασίας που θα διευκολύνουν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, χωρίς να προσκρούουν στα συμφέροντα των εργαζομένων.
Τονίστηκε δε, ότι εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων πρέπει να συμμετέχει οπωσδήποτε στην Ομάδα Εργασίας που ανακοινώθηκε για την επόμενη μέρα του Covid-19, καθώς πρόκειται για τον κλάδο που διακινεί στο σύνολο του τουρισμού στη χώρα και δεν γίνεται να βρίσκεται έξω από τα κέντρα των αποφάσεων και των εξελίξεων.
Ο Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής και ενημέρωσε για τους 4 άξονες επάνω στους οποίους πρόκειται να στηριχθεί η επανεκκίνηση του τουρισμού, οι οποίοι είναι:
1) οι συντονισμένες ενέργειες που θα χρειαστούν για το άνοιγμα των συνόρων με συντεταγμένο τρόπο σε όλη την Ευρώπη και, εν πολλοίς, στον κόσμο ̇
2) τα μέτρα προστασίας τόσο για τους ταξιδεύοντες όσο και για τη χώρα και τους κατοίκους της ̇
3) η αύξηση της ζήτησης για την Ελλάδα, με μία συντονισμένη διαφημιστική καμπάνια διάρκειας δύο τουλάχιστον μηνών, με τη δημιουργία συμμαχιών με χώρες που είναι ήδη έτοιμες και πρόθυμες να στείλουν τους πολίτες τους στη χώρα μας, με παροχή κινήτρων στον απόδημο ελληνισμό για να ταξιδέψει τώρα στη χώρα, και άλλα ανάλογα μέτρα ̇
4) η στήριξη της επιχειρηματικότητας για την επανεκκίνηση, για τις επιχειρήσεις που θα κρατήσουν τους εργαζομένους τους, για την οποία και ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις από την Επιτροπή.
Ζήτησε επίσης την ενεργή στήριξη της Επιτροπής και της ECTAA σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση σε όλα τα θέματα που πρέπει να έχουν επιλυθεί πριν ξεκινήσουν και πάλι τα ταξίδια, αλλά και πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ασχοληθεί ενεργά με το ζήτημα του τουρισμού και να μην επιτρέψει έναν νέο διαχωρισμό Βορρά-Νότου, ενθαρρύνοντας την εσωστρέφεια που παρατηρείται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη.
Η συγκεκριμένη συζήτηση ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και εποικοδομητική και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να την επαναλάβουν αν χρειαστεί, αναλόγως των αποτελεσμάτων των επόμενων βημάτων και των εξελίξεων.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments