Οι ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα άνοιξαν σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Τα μουσεία θα ανοίξουν αργότερα στις 15 Ιουνίου.
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ που θα ισχύουν στους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους είναι έτοιμα και προβλέπουν τα παρακάτω:
O/H ξεναγός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθεί τις οδηγίες του προσωπικού που εργάζεται στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία και να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της ξενάγησης.
– Σε περίπτωση ομαδικών ξεναγήσεων, άνω των τεσσάρων ατόμων, ο/η ξεναγός θα πρέπει να εισέρχεται με τους ξεναγούμενους στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, να τους ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας και να είναι υπεύθυνος
κατά τη διάρκεια όλης της επίσκεψης των ξεναγούμενων, έως και την έξοδό τους από τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο για την πιστή τήρηση αυτών.
– Ο/Η ξεναγός οφείλει να παραμένει με τους ξεναγούμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους.
– Σε περίπτωση που οργανωμένο γκρουπ δε συνοδεύεται από ξεναγό, οι επισκέπτες θα εισέρχονται ανά δύο, εξαιρουμένων των παιδιών, και θα τηρούν όλα τα μέτρα που οφείλουν να τηρούν οι μεμονωμένοι επισκέπτες.
Να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χωρητικότητας επισκεπτών στους χώρους.
– Υποχρεωτική χρήση ασύρματης ξενάγησης για όλα τα μέλη του γκρουπ.
Επιπλέον συστήνεται ισχυρά:
Η τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων σε κλειστούς χώρους.
– Η χρήση μη ιατρικής μάσκας, από το σύνολο των ξεναγούμενων, και η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 70% σε αιθυλική αλκοόλη κατ’ ελάχιστον.
– Η ειδική μέριμνα από τον/την επικεφαλής του γκρουπ για την ελεγχόμενη ροή προς τα WC σε συνεργασία με τον/την αρχιφύλακα του χώρου.
– Η συχνή αντισηψία χεριών και η αποφυγή επαφής σε ταμεία και γκισέ.
Η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρόσβασης, όπου αυτό είναι εφικτό.
– Η πρόβλεψη ραντεβού για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, όπου αυτό είναι εφικτό.
Επισημαίνεται, ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση, σύμφωνα πάντα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.

Πείτε τη γνώμη σας

avatar