Τα κρουαζιερόπλοια που πλέουν σε όλο τον κόσμο ευθύνονται σε σημαντικό ποσοστό για την μόλυνση του περιβάλλοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αντιδράσεις σε πολλούς προορισμούς καθώς ο κόσμος ζητά μέτρα.
Η αλλαγή του καυσίμου από το ρυπογόνο μαζούτ σε υγροποιημένο φυσικό αέριο και η σύνδεση των κρουαζιερόπλοιων στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν βρίσκονται στα λιμάνια, αποτελεί έναν βασικό στόχο της βιομηχανίας της κρουαζιέρας αλλά αφορά κυρίως τα καινούργια κρουαζιερόπλοια και λιμάνια που έχουν τις αντίστοιχες υποδομές.
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), δημοσίευσε την Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πρακτικών της Παγκόσμιας Βιομηχανίας Κρουαζιέρας για το 2023, που δείχνει την πρόοδο του κλάδου στην προώθηση της ατζέντας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.
Τα στοιχεία του Βιβλίου Παραγγελιών του 2023 δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν τις επενδύσεις σε νέα πλοία, με 44 νέα κρουαζιερόπλοια υπό κατασκευή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανεβάζοντας σε 62 δισεκατομμύρια δολάρια τις επενδύσεις των εταιρειών από το 2019. Από αυτά τα νέα πλοία, τα 25 θα είναι με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) και τα 7 είτε έτοιμα για χρήση μεθανόλης κατά την παράδοση είτε με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης, αντιπροσωπεύοντας μια επένδυση σε νέες τεχνολογίες κινητήρων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς ένα μέλλον καυσίμων χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
Τα στοιχεία της Έκθεσης δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας μέλη της CLIA συνεχίζουν το έργο τους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Τα κυριότερα σημεία προόδου περιλαμβάνουν:

Δυνατότητα Παράκτιας Ενεργειακής Υποστήριξης (SSE) – Η ηλεκτροδότηση πλοίων από την ξηρά επιτρέπει την απενεργοποίηση των κινητήρων, μειώνοντας τις εκπομπές έως και 98%, ανάλογα με το μείγμα των πηγών ενέργειας, ενόσω ένα πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, σύμφωνα με μελέτες που διενεργήθηκαν από λιμενικές αρχές ανά τον κόσμο και από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.
• Από το σύνολο του στόλου των εταιρειών-μελών της CLIA, 120 πλοία (46% του συνόλου και αύξηση 48% έναντι του 2022) είναι εξοπλισμένα για ηλεκτροδότηση από την ξηρά, ενώ το 86% των πλοίων των μελών της CLIA (που αντιπροσωπεύουν το 95% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών) που θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2028, θα διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα.
• Σήμερα, 32 λιμάνια (σε σύγκριση με 29 λιμάνια το 2022) διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση κρουαζιέρας με δυνατότητα plug-in, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 2% των λιμανιών του κόσμου.
• Έως το 2028 αναμένονται περισσότερα από 210 πλοία με δυνατότητα SSE, συν επιπλέον πλοία που θα εξοπλιστούν εκ των υστέρων με αυτή τη δυνατότητα, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 72% των πλοίων και το 74% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών.
• Το 2022, η CLIA ανακοίνωσε πως τα μέλη της έχουν δεσμευτεί ότι όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμάνια ικανά να παρέχουν ηλεκτροδότηση από την ξηρά θα είναι εξοπλισμένα είτε να χρησιμοποιούν SSE έως το 2035 είτε να μπορούν να χρησιμοποιούν διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη μείωση των εκπομπών στο λιμάνι.
• Ως μέρος του προγράμματος της Ε.Ε. «Fit-for-55», έως το 2030, τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης θα πρέπει να διαθέτουν SSE, γεγονός που θα επιταχύνει περαιτέρω τις διαθέσιμες επενδύσεις λιμενικής υποδομής σε αυτήν την περιοχή.

Συστήματα Προηγμένης Επεξεργασίας Λυμάτων – Ως μέρος της συνολικής έμφασης που δίνουν στη βιωσιμότητα, οι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν δεσμευτεί να μην απορρίπτουν ακατέργαστα λύματα οπουδήποτε στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους.
• Στον στόλο των εταιρειών-μελών της CLIA, 202 πλοία (77% του συνόλου), που αντιπροσωπεύουν το 80% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών (αύξηση 12% έναντι του 2022) είναι εξοπλισμένα με συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν με υψηλότερα πρότυπα από ό,τι οι παράκτιες μονάδες επεξεργασίας σε πολλές πόλεις.
• Όλα τα νεότευκτα πλοία των εταιρειών-μελών της CLIA θα διαθέτουν συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων —ανεβάζοντας το σύνολο σε 242 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 80% του στόλου και το 84% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
• Επιπλέον, από το 2019, ο αριθμός των πλοίων με συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων, ικανών να πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα της Ειδικής Περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, έχει αυξηθεί κατά 167%. Σήμερα, σχεδόν το ένα τρίτο των πλοίων-μελών της CLIA έχουν αυτήν την ικανότητα.

Ανανεώσιμα καύσιμα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας – Αρκετές εταιρείες μέλη της CLIA δοκιμάζουν, χρησιμοποιούν και ενσωματώνουν σε πλοία νέας κατασκευής τη δυνατότητα να λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων βιοκαυσίμων και καυσίμων συνθετικού άνθρακα.
• Από τον στόλο των μελών της CLIA, τέσσερα πλοία που πλέουν σήμερα χρησιμοποιούν ανανεώσιμα βιοκαύσιμα ως πηγή ενέργειας, ενώ άλλα τέσσερα υπό κατασκευή πλοία αναμένεται να διαμορφωθούν για ανανεώσιμα βιοκαύσιμα.
• Επιπλέον, 24 πλοία κάνουν επί του παρόντος δοκιμές βιοκαυσίμων και δύο κάνουν δοκιμές συνθετικών καυσίμων άνθρακα.
• Επτά υπό κατασκευή πλοία αναμένεται να λειτουργούν με καύσιμα μηδενικού άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων πέντε πλοίων που προβλέπεται να χρησιμοποιούν πράσινη μεθανόλη και δύο που προβλέπεται να χρησιμοποιούν πράσινο υδρογόνο.
• Το 15% των κρουαζιερόπλοιων νέας κατασκευής που θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να εξοπλιστούν με αποθήκευση μπαταριών ή/και κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή υβριδικής ενέργειας.
Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) – Καθώς η βιομηχανία κρουαζιέρας αναμένει τη μετάβαση σε ένα μέλλον βιώσιμων και ανανεώσιμων καυσίμων, πολλά κρουαζιερόπλοια χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Τα πλοία που έχουν σχεδιαστεί με κινητήρες LNG και συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου μπορούν να στραφούν σε βιολογικό ή συνθετικό LNG στο μέλλον, με ελάχιστες ή καθόλου τροποποιήσεις.
• Η Έκθεση του 2023 διαπιστώνει ότι το 48% (σε επίπεδο χωρητικότητας) των νεότευκτων πλοίων θα σχεδιαστεί με κινητήρες LNG και συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου. Αυτά τα πλοία αποτελούν μέρος μιας μελλοντικής γενιάς πλοίων, που θα μπορούν να κινούνται με ανανεώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα μόλις οι πάροχοι καυσίμων είναι σε θέση να τα διαθέσουν σε ευρεία κλίμακα.
• Με βάση τις αναλύσεις του SeaLNG και άλλων, το LNG είναι επί του παρόντος το ορυκτό καύσιμο που είναι διαθέσιμο σε ευρεία κλίμακα, το οποίο έχει τις καλύτερες επιδόσεις στη μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών. Το LNG έχει ουσιαστικά μηδενικές εκπομπές θείου και σωματιδίων, μειώνει τις εκπομπές NOx κατά περίπου 85% και επιτυγχάνει έως και 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments