Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, παρουσία του συνόλου των εκπροσώπων των τουριστικών φορέων της Θεσσαλίας, παρουσιάστηκε το Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος της Θεσσαλίας και το σύνολο των Δράσεων τουριστικής προβολής που έχουν υλοποιηθεί και προγραμματίζονται στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία.
 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Marketing Greece του ΣΕΤΕ και την Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε στρατηγική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, φορείς οι οποίοι αποτελούν την «Σύμπραξη Τουρισμού για τη  Θεσσαλία».

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικής Ταυτότητας της Θεσσαλίας είναι ένα πρακτικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής. Ενσωματώνοντας και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες των προορισμών της Θεσσαλίας, χαράσσοντας τη στρατηγική, ορίζοντας τις κατευθύνσεις και συνθέτοντας το πλάνο για την αποτελεσματική ανάδειξη της Θεσσαλίας στο κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Για το σύνολο των τουριστικών προϊόντων έχουν σχεδιαστεί περισσότερες από 30 δημιουργικές εφαρμογές, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που εξυπηρετούν τις ανάγκες συνεκτικής και ενιαίας επικοινωνίας, όλων των προορισμών της Θεσσαλίας. Οι δημιουργικές εφαρμογές και ένα αναλυτικό εγχειρίδιο αξιοποίησης, αποτυπώνονται σε ένα ειδικό Οδηγό Δημιουργικής Εκτέλεσης, έτοιμο προς αξιοποίηση από την Περιφέρεια, τις τοπικές αρχές της Θεσσαλίας κι ευρύτερα όσους δραστηριοποιούνται στην προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Το Πρόγραμμα Δράσεων της Σύμπραξης για το 2017 περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός αποκλειστικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής, με στόχο την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών θα εκπαιδευτούν το 2017 στις βασικές αρχές και γνώσεις του διαδικτυακού Μάρκετινγκ, σε πρόγραμμα που περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 θεματικών ημερίδων στις πόλεις, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα.
 
Το πρόγραμμα που στοχεύει στις κύριες αγορές, όπως Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το 2016 και συνεχίζεται και το 2017, για το σύνολο των τουριστικών προορισμών της Θεσσαλίας.

Δείτε το βασικό βίντεο της καμπάνιας για τη Θεσσαλία: https://youtu.be/uatXZY8oIaY
 

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments