Ζητούν από τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια να υπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα, που είναι έτοιμο από καιρό και όπως υποστηρίζουν βάζει τέλος στην ανομία που επικρατεί στον κλάδο και ρυθμίζει ζωτικά ζητήματα.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ αναφέρει:

Το επάγγελμα του ΄΄Τουριστικού Συνοδού΄΄ που υπάρχει ανέκαθεν, είναι από τα πιο κρίσιμα στην πραγματοποίηση κάποιου οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού. Τα τελευταία χρόνια, έχει μπει ως ειδικότητα στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και όπως αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου Παιδείας, ΄΄είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συνοδεία τους. Η υπηρεσία που παρέχει είναι καθοριστική, ώστε να χαρακτηριστεί ένα ταξίδι επιτυχημένο και ο διοργανωτής ως «ειδικός» στον χώρο των ομαδικών οργανωμένων ταξιδιών.΄΄
Το 2018, η τότε Υπουργός τουρισμού Κα Έλενα Κουντουρά, κατέθεσε στη Βουλή, σχέδιο Νόμου, το οποίο και ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο και κατά συνέπεια πλέων είναι Νόμος του Ελληνικού Κράτους (Νόμος 4582 ΦΕΚ Α΄208 11/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 24, ΄΄αναγνωρίζεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977 (Α΄283). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τουριστικού συνοδού.΄΄
Στις 19 Νοεμβρίου 2020, μετά από συνάντηση με το προεδρείο του σωματείου μας, ο τότε Υπουργός τουρισμού Κος Χάρης Θεοχάρης, εξέδωσε Δελτίο τύπου στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει. ΄΄Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού ρυθμίζει με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το Υπουργείο Τουρισμού. Μετά από τη συνάντηση που είχε τον περασμένο μήνα ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης με εκπροσώπους των τουριστικών συνοδών, το Υπουργείο -αφού επεξεργάστηκε σειρά προτάσεων- προχωράει σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, που βάζει τάξη μετά από πολλά χρόνια σε στρεβλώσεις στη συγκεκριμένη αγορά.
Αναλυτικά, με το συγκεκριμένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το Υπουργείο Τουρισμού:
-Ρυθμίζει το πεδίο άσκησης του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού ώστε να αποτελέσει παρελθόν -η μέχρι τώρα- άσκηση ενός επαγγέλματος χωρίς πρόβλεψη των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεών του.
-Λύνει οριστικά την επί σειρά ετών πρακτική της τουριστικής αγοράς να διαθέτει προς τους πελάτες – τουρίστες υπηρεσίες τουριστικού συνοδού, χωρίς να υπάρχει νομοθετικά επαγγελματική εξειδίκευση, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να παρέχονται υπηρεσίες χωρίς να καθορίζονται από πριν η ποιότητα και οι προδιαγραφές.
-Ορίζει την περιγραφή του έργου και των καθηκόντων του τουριστικού συνοδού ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στην τουριστική αγορά μεταξύ του έργου αυτού και του έργου του ξεναγού.
-Προβλέπει τη διαδικασία χορήγησης «άδειας» (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων) από το Υπουργείο Τουρισμού για τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης προσώπων που επί μακρόν ασκούν το επάγγελμα και διαθέτουν επαγγελματική πείρα στο εν λόγω πεδίο.
-Τέλος, θεσπίζει κυρώσεις, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα παρανόμως, όσο και για τα τουριστικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες τουριστικού συνοδού με πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.΄΄
Στις 16 Φεβρουαρίου 2021 Εκδίδεται η ΚΥΑ 6995/231 με την οποία αναγνωρίζεται και το επάγγελμα του τουριστικού Συνοδού, αλλά και η συμβολή του σωματείου μας ως αναγνωρισμένο σωματείο, για το δικαίωμα των τουριστικών συνοδών να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, που δόθηκε στις καραντίνες συνέπεια του Κορωνιού. ΄΄ Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση και είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος.΄΄
Στις 18 Μαρτίου 2021, ο ΕΦΚΑ, εκδίδει το έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου 97777, στο οποίο δημιουργείται Κωδικός Ειδικότητας Τουριστικού Συνοδού (000680), που εντάσσεται στους Κ.Α.Δ.: 6110, 6120, 6324, 6330, 6111, 6121, 6325 και 6331 με τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : Κ.Α.Δ. : 6110, 6120, 6324 & 6330 – Κ.Π.Κ.:101(πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη απασχόληση).
Ενώ λοιπόν το επάγγελμα του τουριστικού Συνοδού έχει αναγνωριστεί επίσημα και το μόνο που απομένει είναι η υπογραφή του (έτοιμου) Προεδρικού διατάγματος από τον Υπουργό Τουρισμού, ο Κος Υπουργός καθυστερεί αδικαιολόγητα την υπογραφή του, με αποτέλεσμα:
1) Σε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό, να μην ξεκαθαρίζει επιτέλους η κατάσταση στο ποιος μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες Τουριστικού Συνοδού.
2) Με τη σημερινή χαώδη κατάσταση, ο κάθε ένας μπορεί να ανέβει σε ένα τουριστικό λεωφορείο και να πει ότι είναι ΄΄συνοδός΄΄, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις και χωρίς να έχει καν τις απαιτούμενες γνώσεις, υποβαθμίζοντας έτσι το τουριστικό προϊον του οργανωμένου ταξιδιού.
3) Με τη σημερινή ανομία, ο κάθε ΄΄συνοδός΄΄, πληρώνεται με ΄΄μαύρα χρήματα΄΄ χωρίς να δηλώνονται στην εφορία και χωρίς να υπάρχει και η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή).
4) Οι απόφοιτοι των Δημοσίων και των ιδιωτικών ΙΕΚ, που θα αποφοιτήσουν και θα πάρουν και την σχετική πιστοποίηση, είναι στον αέρα γιατί σπούδασαν κάτι που δεν έχει υπογραφεί σε Προεδρικό Διάταγμα.
5) Υπάρχει ολιγωρία του Υπουργού Τουρισμού, εφόσον έχει ψηφιστεί η συγκεκριμένη ειδικότητα στο Νόμο 4582 ΦΕΚ Α΄208 11/12/2018, έχει βγει κωδικός ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ (000680) και έχει ετοιμαστεί το σχετικό Προεδρικό διάταγμα, που είναι στα χέρια του Υπουργού Τουρισμού, αλλά αναίτια δεν έχει ακόμα υπογραφεί.
Καλούμε τον Αρμόδιο Υπουργό, να κινήσει άμεσα την διαδικασία για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος και να βάλει τέλος στην ανομία που επικρατεί σε ένα νευραλγικό τομέα και μία ειδικότητα που είναι καθοριστική για την επιτυχία ενός οργανωμένου ταξιδιού και γενικά του τουριστικού κλάδου. Άλλη μία τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και με την καθυστέρηση της υπογραφής, δείχνουμε πόσο πίσω παραμένουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε αυτά που είναι υπό ένταξη ο τουριστικός συνοδός, όχι μόνο έχει θεσπιστεί, αλλά είναι και υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε γκρουπ που θα ταξιδεύει μέσα σε αυτές τις χώρες.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments