Ανταγωνιστικά οφέλη έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που θα επενδύσουν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και του πρώτου κύκλου του Καθεστώτος Ενισχύσεων ‘’Τουριστικών Επενδύσεων’’ που λήγει στις 05.12.2022 και θα υιοθετήσουν τη στρατηγική διαφοροποίησης της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτές και έχουν στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας τους.
Η στρατηγική διαφοροποίησης της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες θα επιτευχθεί με τη δημιουργία προϊόντος (ή υπηρεσίας) που θα προσφέρει στον κλάδο εναλλακτικά ανώτερη ποιότητα, υψηλότερες επιδόσεις καινοτομίας, βελτίωση στη χρήση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών ή/και αναβαθμισμένη αποτελεσματικότητα.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της αρχικής επένδυσης επίσης πληρείται και με τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μίας υφιστάμενης επιχείρησης. Η καινοτομία στη διαδικασία αυτή αναφέρεται στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, τεχνικών, εξοπλισμού ή/και λογισμικού παραγωγής, που αυξάνουν τον όγκο της παραγωγής, εξοικονομούν πόρους και δημιουργούν οικονομίες κλίμακας. Το καθεστώς ‘’Τουριστικές Επενδύσεις’’ αφορά επίσης επενδυτές στον τουριστικό κλάδο, που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία νέα μονάδα ή να επεκτείνουν τη δυναμικότητα μίας υφιστάμενης.
Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000€ – 5.000.000€, ποσό που προβλέπεται, βάση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης, να ενισχυθεί μέχρι και 75%.
Στα επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: [α] Φορολογική απαλλαγή, [β] Επιχορήγηση, [γ] Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, [δ] Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
Πέραν των επιλέξιμων δαπανών σε κτιριακά, μηχανήματα, leasing, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ, ενισχύονται και δαπάνες σε μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων αλλά και συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Υπενθυμίζουμε πως ανοικτή παραμένει η πρόκληση υπαγωγής στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου έως τις 31.10.2022.
Συνοπτική περιγραφή των προκηρύξεων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.ris3rcm.eu/chrimatodotiseis/
ενώ για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ:
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments