Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο “Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;” χαρτογραφεί τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού το 2023 ανά Περιφέρεια και ανά αγορά.

Στα κύρια σημεία της μελέτης περιλαμβάνονται τα εξής:

Γενικά
• Η αύξηση επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό το 2023 σε σχέση με το 2022 για το σύνολο της Ελλάδας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των Περιφερειών, που παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με αρκετές από τις μη ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες να παρουσιάζουν μειώσεις.
Επισκέψεις
• Το 2023 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36.136 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση +15,2% σε σύγκριση με το 2022 που είχαν πραγματοποιηθεί 31.367 χιλ. επισκέψεις.
• Ο αριθμός των επισκέψεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επισκεπτών που το 2023 διαμορφώθηκε σε 32.735 χιλ. (+17,6% σε σχέση με το 2022) καθώς ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.
• Κατά μέσο όρο, ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) επισκέφτηκε 1,10 Περιφέρειες το 2023 ενώ το 2022 επισκεπτόταν 1,13 Περιφέρειες. Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους επισκέπτες από τις «long haul» αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών. Ενδεικτικά: Αυστραλία (1,76 επισκέψεις ανά επισκέπτη), Η.Π.Α. (1,50) και Καναδάς (1,38).
• Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +58,1% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου.
• Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2023, ανέβηκε η Γερμανία με 5.027 χιλ. επισκέψεις ενώ στην δεύτερη θέση υποχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Βουλγαρία κερδίζοντας 2 θέσεις στον πίνακα κατάταξης και ακολούθησε η Ιταλία κερδίζοντας επίσης 2 θέσεις στον πίνακα κατάταξης. Αντίθετα, 2 θέσεις στην κατάταξη υποχώρησαν η Γαλλία και οι ΗΠΑ.

Διανυκτερεύσεις
• Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 227.938 χιλ. το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση +5,1% σε σχέση με το 2022. . Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +35,9% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Εισπράξεις
• Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 19.746 εκατ. € το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση +14,4% σε σχέση με το 2022. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε αύξηση των εισπράξεων.
• Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά +41,9% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.
Δαπάνη ανά επίσκεψη- Δαπάνη ανά διανυκτέρευση- Μέση Διάρκεια Παραμονής
• Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2023 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 546 € έναντι 550 € το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά -0,7%.
• Η μείωση αυτή, παρά την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά +8,9% (από 80 € σε 87 €), οφείλεται στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά -8,8% (από 6,9 σε 6,3 διανυκτερεύσεις) και μετατόπισης της ζήτησης προς Περιφέρειες με χαμηλότερη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη όπως η Αττική και η Ήπειρος (480 € και 193 € αντίστοιχα έναντι € 546 για το σύνολο των Περιφερειών).
• Η αύξηση της δαπάνης διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια με τέσσερις Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Θεσσαλία) να παρουσιάζουν αύξηση ενώ οι υπόλοιπες εννέα παρουσιάζουν μείωση.
• Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους τρεις δείκτες μεταξύ των Περιφερειών:
• Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με 941 €, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2022, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές κατά +31,5%/+225 €. Αντίθετα, στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφηκε η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη η οποία διαμορφώθηκε σε 193 € καταγράφοντας μείωση -19,7%/-47 €. Μόλις πέντε Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Θεσσαλία) παρουσιάζουν αύξηση ενώ οι υπόλοιπες εννέα παρουσιάζουν μείωση.
• Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με 113 € παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές κατά +29,7%/+6 €. Αντίθετα, η χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση με 47 € καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνοντας αύξηση +5,4%. Μόνο στις Περιφέρειες Κρήτης (113 €) και Νοτίου Αιγαίου (105 €) η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ήταν υψηλότερη από το μέσο όρο της Ελλάδας (85 €) ενώ οι υπόλοιπες 10 κινήθηκαν κάτω του μέσου όρου.
• Η υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής το 2023 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 9,8 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση -10,2%. Η χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,5 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφοντας μείωση -14,0%. Η μέση διάρκεια παραμονής μόνο στις Περιφέρειες Κρήτης και Ιονίων Νήσων παρουσίασε αύξηση.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments