Το ΝΕΤ (Network for the European Private Sector in Tourism) καλωσορίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κοινό, ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ελέγχου των ταξιδιωτών και για κοινή αντιμετώπιση στο θέμα της καραντίνας. Αν εφαρμοστεί σωστά, θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και θα επιτρέψει την ανάκαμψη της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε και πάλι εχθές τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την Σύσταση του Συμβουλίου για μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση των περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνησης, τονίζοντας την ανάγκη των πολιτών και των επιχειρήσεων για σαφήνεια και προβλεψιμότητα. Οποιαδήποτε εναπομείναντα μέτρα ενδοσυνοριακού ελέγχου θα πρέπει να αρθούν.

Το ΝΕΤ προσβλέπει στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου ελέγχου των ταξιδιωτών, όπως και σε μια κοινή πρακτική εφαρμογής καραντίνας σε όλες τις μορφές μεταφορών. Ο ταξιδιωτικός και τουριστικός κλάδος έχει ανάγκη από αξιόπιστους και αποτελεσματικούς ελέγχους, που θα αντικαταστήσουν τις απαιτήσεις καραντίνας και άλλης μορφής περιορισμούς, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ταξιδιωτική εμπιστοσύνη.

Για να μπορέσουν όμως οι έλεγχοι αυτοί να είναι αποτελεσματικοί, είναι σημαντικό να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
-Επαρκή δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων (tests) σε αεροδρόμια, τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και άλλους σταθμούς, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Ανάπτυξη ταχέων και χαμηλού κόστους μεθόδων ελέγχου, όπως τα τεστ αντιγόνου, για τους ασυμπτωματικούς ταξιδιώτες.
-Άρση των απαιτήσεων καραντίνας και περιορισμού μετακινήσεων σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων των τεστ.
Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών των αποτελεσμάτων των τεστ, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επαναληπτικός έλεγχος κατά την άφιξη.
Άρση των απαιτήσεων καραντίνας για πρόσωπα χαμηλού προφίλ κινδύνου, όπως:
Εργαζόμενοι και πληρώματα των μεταφορικών μέσων, που έχουν εκπαιδευτεί στη μείωση του κινδύνου, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγιεινής και βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση από τους Ευρωπαίους μεταφορείς.
-Επαγγελματικά ταξίδια – όταν η παραμονή σε περιοχή κινδύνου διαρκεί λιγότερο από 72 ώρες, λόγω του γεγονότος ότι έχουν επίγνωση του κινδύνου και ελάχιστη επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.
Οργανωμένοι ταξιδιώτες – τα ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών είναι οργανωμένα από την αρχή μέχρι το τέλος με αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, ενώ η επαφή τους με τον τοπικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα θέρετρα είναι σημαντικά περιορισμένη.
Ταξιδιώτες σε τράνζιτ.
Ψηφιακές λύσεις, όπως για παράδειγμα μια κοινή ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα καταχωρούνται για κάθε ταξιδιώτη οι φόρμες PLF και τα αποτελέσματα των τεστ.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments