Δυο άγονα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αλλάζουν… αεροπορική εταιρεία. Από 1ης Απριλίου, το Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα που το τελευταίο εξάμηνο εκτελούσε η Olympic Air, θα πραγματοποιείται από την Astra Airlines έναντι μηδενικού οικονομικού αντισταθμίσματος. Επίσης το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Σκύρος που επίσης το τελευταίο εξάμηνο εκτελούσε η Olympic Air, από 1ης Απριλίου θα πραγματοποιείται από την Sky Express (φώτο) έναντι μεγίστου συνολικού αντισταθμίσματος ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
Σε δυο ακόμη άγονα δρομολόγια η ΥΠΑ ανακήρυξε ανάδοχο την Sky Express. Πρόκειται για τα:
-Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδος έναντι μεγίστου συνολικού αντισταθμίσματος τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τριάντα εννέα (3.560.039) ευρώ.
– Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλλονιά – Ζάκυνθος έναντι μεγίστου συνολικού αντισταθμίσματος δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.720.000) ευρώ.
Όλα τα παραπάνω άγονα δρομολόγια δόθηκαν στις προαναφερθείσες εταιρείες έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Πείτε τη γνώμη σας

avatar